Jan Józef Gosławski - wystawa rzeźby i medalierstwa

  Informacje o wystawie

  • 17 lipca - 21 sierpnia 2003
  • Galeria Domu Artysty Plastyka
  • Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, ul. Mazowiecka 11a
  • 00-052 Warszawa
  • tel.: 22 827 76 88
  • fax: 22 826 23 61
  • biurowystaw@owzpap.pl
  • http://owzpap.pl
  • Godziny otwarcia:
  • wtorek - niedziela: 11.00 - 18.00


  !7 lipca w Galerii Domu Artysty Plastyka przy ul. Mazowieckiej w Warszawie otwarto wystawę twórczości Jana Józefa Gosławskiego (1908-1963).
  W 40 rocznicę śmierci tego wybitnego rzeźbiarza i medaliera udostępniono szerokiej publiczności dzieła artysty, który był prekursorem odejścia od klasycznej formy i kształtu w medalierstwie.
  Józef Gosławski pozostawił po sobie liczne realizacje rzeźby pomnikowej i portretowej, dzieła medalierskie, a także - co niezwykle rzadkie w rzeźbie - karykaturę. Miał także znaczące osiągnięcia w dziedzinie konserwacji, uprawiał też rysunek.
   
  Głównym tematem jego prac był człowiek - w wymiarze egzystencjalnym i heroicznym.
   
  Wczesne prace artysty powstawały pod wpływem kubizmu, koncepcji Szukalskiego, a także form bliskich artystom z kręgu Polskiej Sztuki Stosowanej.
  Twórczość powstała przed wojną znana jest głownie ze szkiców i zdjęć, gdyż prawie w całości zaginęła w czasie transportu z Włoch w sierpniu 1939 roku.
  Prezentowane na wystawie prace pochodzą w większości z kolekcji córki artysty. Są to szkice, rysunki, projekty i modele monumentalnych przedsięwzięć rzeźbiarskich, jaki i małe formy medalierskie, projekty witraży, czy unikalne, papierowe ozdoby choinkowe.

  Komisarz wystawy: Anna Rudzka
   

        
   Wybrane prace:
   

     
   

      
   

      

   

      

   

   

   
   Nota biograficzna:

       
  GOSŁAWSKI Józef Jan - Urodził się w 1908 r na Lubelszczyźnie. Zmarł w 1963 r w Warszawie. W 1932 roku ukończył Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Podejmuje studia w krakowskiej ASP - w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego - wiąże się artystycznie ze "Szczepem Rogate Serce" Stanisława Szukalskiego. W 1934 r przenosi się do warszawskiej ASP - pracownia prof. Tadeusza Breyera. Od 1935 r przebywa na stypendium w Rzymie, gdzie w 1937 r otrzymał dyplom Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. We Włoszech uczestniczy w wystawach grupy polskich artystów plastyków "Kapitol". Po wojnie konserwował kamienicę "Pod Św. Mikołajem" w Kazimierzu. Prowadził katedrę medalierstwa i rzeźby w metalu na Wydziale Rzeźby w poznańskiej PSSP. Od 1956 r w Warszawie. Pełnił m. in. funkcję prezesa Sekcji Rzeźby Zarządu Głównego ZPAP. Prace artysty są w zbiorach Muzeum Narodowego w Polsce, w zbiorach Gabinetów Numizmatycznych wielu krajów Europy, Rosji i USA.
   

      
  Wystawa czynna do 21 sierpnia 2003
     
  Relacja przygotowana przez Artinfo.pl


  GOSŁAWSKI Józef Jan
  Józef Jan Gosławski urodził się 24 kwietnia 1908 w Polanówce na Lubelszczyźnie. Dzieciństwo spędził w pobliskiej Wąwolnicy, zaś edukację artystyczną rozpoczął w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Kazimierzu Dolnym. Następnie kontynuował naukę w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, a w 1932 rozpoczął studia na krakowskiej ASP u prof. Xawerego Dunikowskiego. Kolejnym etapem jego kształcenia była pracownia prof. Tadeusza Breyera na ASP w Warszawie. Otrzymanie stypendium umożliwiło mu wyjazd do Rzymu, gdzie w 1937 uzyskał dyplom Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Do Warszawy powrócił w lipcu 1939. Lata okupacji spędził w Wąwolnicy. Po zakończeniu wojny brał udział w pracach konserwatorskich w Kazimierzu Dolnym (m.in. przy kamienicy "Pod świętym Mikołajem"). W 1947 został kierownikiem Katedry Medalierstwa i Rzeźby w Metalu w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W tym czasie pełnił również funkcję prezesa Zarządu Okręgu ZPAP. W 1948 poślubił Wandę Mankin, z którą miał dwie córki - Bożenę Stefanię i Marię Annę. W 1956 wraz z rodziną przeniósł się do Warszawy. Od 1961 pełnił funkcję prezesa sekcji Rzeźby Zarządu Głównego ZPAP. Zmarł 23 stycznia 1963 roku.

  W jego twórczości dopatrywać się można wpływów kubizmu, koncepcji Stanisława Szukalskiego, środowiska Polskiej Sztuki Stosowanej, a także sztuki antycznej i renesansowej. Większość przedwojennego dorobku Gosławskiego nie zachowała się. Do najbardziej znanych realizacji Józefa Gosławskiego zaliczyć można pomnik Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, pomnik Adama Mickiewicza w Gorzowie Wielkopolskim, rzeźbę "Muzyka" na Warszawskim MDM-ie. Unikalnymi dziełami Gosławskiego są karykatury rzeźbiarskie, m.in. Józefa Piłsudskiego i Mahatmy Gandhiego. Był autorem licznych medali, w dużej mierze o tematyce martyrologicznej, w których był prekursorem stosowania nieregularnego kształtu. Zaprojektował także monety, w tym pięciozłotówkę z rybakiem, dziesięciozłotówkę z Kopernikiem oraz stuzłotówkę milenijną z Mieszkiem i Dobrawą. Jego twórczość doceniano niejednokrotnie podczas konkursów artystycznych. Odznaczono go także m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  Prace artysty znajdują się w zbiorach licznych muzeów i placówek kulturalnych w Polsce i na świecie, a także w kolekcjach prywatnych. O trwającym zainteresowaniu twórczością artysty świadczy udział jego dzieł w licznych wystawach, a także sięgnięcie do jego medali przez Mennicę Polską (dukat lokalny Lidzbarka Warmińskiego – medal „Lidzbark Warmiński – miasto mężów znakomitych”; seria Słynni Medalierzy – wybity po 70 latach medal – „Rok 1939”).
   
   
  Reklama