Druga odsłona kolekcji Waldemara Andzelma

Wernisaż: 2017-07-28 18:00


Waldemar Andzelm jest kolekcjonerem z Lublina, który posiada jeden z ciekawszych zbiorów sztuki współczesnej w Polsce. Pierwsza część kolekcji zawitała do BWA w Olsztynie w 2012 roku i prezentowała prace polskich mistrzów abstrakcji - Berdyszaka, Gierowskiego, Kałuckiego, Kamoji. Na tej drugiej olsztyńskiej prezentacji kolekcji Waldemara Andzelma nacisk został położony na rzeźbę i formę przestrzenną.

Usiłowania kolekcjonera to czasem współdziałanie ręka w rękę z pracą artysty we wznoszeniu budowli z materii oraz marzeń, z danych tu i teraz fragmentów oraz wyobrażeń na temat pełni. Każde dzieło w kolekcji ma swoje znaczenie. Kolekcja jako całość, zbiór przykładnych fragmentów, też winna posiadać istotny sens ogólniejszej natury. Ale koniec końców obcujemy z poszczególnym w niej umieszczonym dziełem. W chóralnym wielogłosie kolekcji wsłuchujemy się w przesłanie pojedynczego dzieła by to z nim dialogować.

Owe dzieła artystów stroniących zazwyczaj od figuratywności, z reguły wyrastają z tęsknoty za światem niematerialnym albo rozumowym, z prób jego ujęcia i unaocznienia. Stają się same nieomal modlitewnymi w synkretycznym sensie utworami, na nowo i na swój sposób ożywiając postawę Malewicza, który przed wiekiem podnosił „supremację pierwiastka duchowego w sztuce".

Kurator - Jaromir JedlińskiGaleria prac


Powrót