Oddać prawdę o obrazie

Wernisaż: 2018-01-10 18:00


Żaden tekst, nawet najbardziej głęboki i analityczny, nie odda prawdy o obrazie. Może się do niej zbliżyć, ale nigdy nie trafi w sedno. Obraz jest odrębnym bytem, żyjącym własnym życiem. A malarstwo autonomicznym językiem, posługującym się określonymi środkami. O jego istocie w znacznym stopniu stanowi wrażliwość zarówno twórcy, jak i odbiorcy. Sztuka powinna być wieloznaczna i wielowymiarowa. Pisemny komentarz może pozbawić dzieło tajemnicy, która jest niezbędnym elementem sztuki i twórczości.
Na wystawie mogliśmy poznać efekt pracy doktorskiej Macieja Czyżewskiego - pracownika Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Przewód doktorski realizowany jest na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP.Galeria prac


Powrót