Przestrzenie ujawnione

Wernisaż: 2016-12-14 19:00


Na tej pierwszej indywidualnej wystawie krakowskiego artysty prezentowane są prace przedstawiające pejzaże miejskie, w których artysta obrazuje zmienność, ruch i energię miasta. Oscyluje one między dynamiką i fotograficznym zatrzymaniem.

Cykl przestrzenie ujawnione pozwala mi rozwiązać założone problemy malarskie, poprzez własne wyobrażenia. Realizacja tego cyklu jest moim świadomym wyborem konwencji malarskiej oraz subiektywnym spojrzeniem na mój świat wewnętrzny. Każde płótno stało się osobną, intymną i indywidualną rzeczywistością, pełną różnych emocji i wielorakich wariantów rozwiązań pojęć struktury i przestrzeni, częściowo uzyskiwanych intuicyjnie, częściowo poprzez wiedzę i doświadczenie, lecz na pewno stanowiących moją osobistą wizję - tak podczas otwarcia opowiadał autor - Paweł Słota.Galeria prac


Powrót