Samsung Art Master - CSW Zamek Ujazdowski
Wystawa prac nagrodzonych w 4 edycji konkursu Samsung Art Master, którą otwarto właśnie w Centrum Sztuki Współczesenej Zamek Ujazdowski w Warszawie, poprzedzona została konferencją prasową, na której padło wiele interesujących informacji, zarówno ze strony organizatorów, jak i jurorów. 

Konkurs skierowany do studentów i absolwentów ASP zgromadził blisko 2 tysiące prac. Wstępną selekcję przeszło 450 z nich. Były to realizacje malarskie, graficzne, fotograficzne, prace wideo, instalacje, projekty intermedialne, performance oraz, po raz pierwszy - projekty do przestrzeni publicznej. Jury w składzie: Anda Rottenberg, prof. Maria Poprzęcka, Bogna Świątkowska, Jarosław Suchan, Jacek Poniedziałek, Stach Szabłowski i Karol Radziszewski zdecydowało, że nagrody trafią wyłącznie do autorów prac wideo. 

Taki werdykt jest - pozornie - dość kontrowersyjny. Wszyscy członkowie jury podkreślali, że nie preferują żadnej konkretnej techniki wizualnej. Werdykt jest prostą wypadkową poziomu nadesłanych prac. Jarosław Suchan powiedział na konferencji, że prace wideo, a przede wszystkim te nagrodzone, zaskakiwały twórczą dojrzałością i podbiły jurorów nie tylko sprawnością techniczną, ale także intelektualną głębią przekazu, zwłaszcza biorąc pod uwagę młody wiek uczestników konkursu. Pytani o malarstwo jurorzy zdecydowanie potwierdzali jego niski poziom. Stach Szabłowski w ich imieniu krótko scharakteryzował nadesłane prace malarskie i określił je jako wtórne w stosunku do twórczości artystów starszych o niecałe pokolenie, którzy obecnie święcą komercyjne tryumfy. Ta naśladowczość przede wszystkim dyskwalifikowała nadesłane na konkurs obrazy. Zdaniem jurorów młodzi ludzie na siłę starają się malować modnie. Karol Radziszewski, ubiegłoroczny laureat Grand Prix Samsung Art Master z dużą przyjemnością mówił o sukcesach wideo w ramach tegorocznej edycji. Sam, jak podkreślił wywodzi się z Wydziału Malarstwa, a wypowiada się w różnych technikach, ale dostrzega medialnie okrzyczany renesans malarstwa i jego tryumfy jako zagrożenie dla wypowiedzi realizowanych w innych technikach. Sprawiło mu satysfakcję, że w konkursie Samsunga ta hegemonia malarstwa nie miała miejsca. Powodów do zadowolenia nie miała Bogna Świątkowska, zaproszona do jury z powodu pojawienia się w tym roku nowego punktu regulaminu, dopuszczającego zgłaszanie prac przeznaczonych dla przestrzeni publicznych. Niestety, jak przyznała, w tej kategorii nie pojawiły się żadne ciekawe rozwiązania, co znalazło odzwierciedlenie w werdykcie. 

Konkurs Samsung Art Master to ważne wydarzenie na polskiej scenie plastycznej. Jego laureaci, poza znacznymi nagrodami pieniężnymi doświadczają, co może jest nawet ważniejsze, długofalowej opieki ze strony firmy. Podkreślała to na konferencji zarówno Joanna Borowska, przedstawicielka firmy, jak i Karol Radziszewski, który między innym jest beneficjentem tej opieki. Mające miejsce w kwietniu bieżącego roku wystawa Radziszewskiego w CSW zatytułowana "Zawsze chciałem" otrzymała wsparcie Samsunga, bez którego raczej nie mogłaby się odbyć. 
Na taką opiekę liczą także tegoroczni laureaci. Grand Prix konkursu zdobyła Jaśmina Wójcik z Warszawskiej ASP za projekt wideo "Improwizacja", na miejscu drugim znalazła się praca Anny Molskiej - film "Tanagrama", a na trzecim "Kamera wideo" Karoliny Breguły. Panie otrzymały odpowiednio 15, 10 i 5 tys. złotych. Wyróżniony w konkursie został także Paweł Dziemian z poznańskiej ASP za projekt wideo "XII prac Herkulesa". Jurorzy mieli prawo przyznać kilka wyróżnień. Jak powiedział Stach Szabłowski, zdecydowali się na przyznanie jednego, aby szczególnie pokreślić wyjątkowość koncepcji Dziemianina. Dla uczestników konkursu ważnym wyróżnieniem jest też możliwość uczestniczenia w wystawie pokonkursowej w CSW. Poza laureatami do udziału w niej jury zdecydowało się zaprosić także Michała Bojarę, Grzegorza Drozda, Agatę Groszek, Dimitria Kiełbasiewicza, Dagmarę Pochyła i Jana Szewczyka. 

Ekspozycję, złożoną z prac tych autorów zobaczyli wieczorem goście wernisażu. Jak zwykle było ich niemało, bo zainteresowanie konkursem jest duże, zarówno wśród młodych adeptów sztuki, jak i miłośników działań na współczesnej scenie plastycznej. Wręczając nagrody Anda Rottenberg podkreślała istotną rolę takich konkursów i ich sponsorów w kształtowaniu i stymulowaniu sztuki nowoczesnej w Polsce. Nie był to tylko kurtuazyjna wypowiedź skierowana do przedstawicieli firmy Samsung, gdyż wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że bez świadomego mecenatu ze strony świata biznesu sztuka nie może się prawidłowo rozwijać.

 

1 lipca o godz. 17.00 na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie odbędzie się aukcja charytatywna prac młodych artystów, uczestników 4. edycji konkursu Samsung Art Master. Cały dochód z aukcji zostanie przekazany Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. zobacz katalog aukcyjny

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

 Laureaci konkursu:
   
    

 


I miejsce (15 000 złotych) Jaśmina Wójcik (ASP Warszawa) za projekt wideo Improwizacja.

Jaśmina Wójcik (ur. 1983 r.) - studentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki; pracownia dyplomowa Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka, pracownia aneksowa (na Wydziale Rzeźby) Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego. Zajmuje się projektowaniem, filmem, kreacją i szeroko pojętą sztuką całościową życiową. Grand Prix w konkursie Film w minutę (styczeń 2007) organizowanym przez Kinofftekę i Portal Onet.pl. I miejsce w 4. edycji konkursu Samsung Art Master. Ostatni projekt to zbiorowy portret Warszawy, ukazany przez przedstawienie ludzi, którzy do niej przybyli.

  
_____________________________________


II miejsce (10 000 złotych) Anna Molska (ASP Warszawa) za film Tanagrama

Anna Izabela Molska (ur. 1983 r.) - studentka czwartego roku w pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prowadzonej przez prof. Grzegorza Kowalskiego na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka filmów wideo, instalacji, performerka. W 2006 roku zdobyła wyróżnienie w 3. edycji konkursu Samsung Art Master, w 4. edycji - II miejsce. W maju 2007 roku wraz z Krzysztofem Franaszkiem zainicjowała działalność alternatywnego miejsca aktywności artystycznej G Punkt. W różnorodnej twórczości Molskiej na pierwszy plan wysuwa się wątek zderzenia człowieka (zwłaszcza ludzkiego ciała) z paradygmatami sztuki. Jej ostatni film (Tanagrama 2006/2007) w przewrotny sposób nawiązuje do awangardy rosyjskiej początku XX w.

  
_____________________________________

 


III miejsce (5000 złotych) Karolina Breguła (PWSFTiT, Łódź) za film Kamera wideo

Karolina Breguła (ur.1979 r.) - absolwentka szkoły fotograficznej GFU w Sztokholmie i Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie, studentka trzeciego roku fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Autorka m.in. takich wystaw jak: Niech Nas Zobaczą, Widzi mi się pałac, Lovebook. Współautorka wystawy Mężatki (wspólnie z Aleksandrą Buczkowską) i Artysta na sprzedaż (wspólnie z Wojciechem Rudzkim). Obecnie pracuje nad projektami Dobrzy Sąsiedzi i Wystawa. III miejsce w 4. edycji Samsung Art Master.

  
_____________________________________

 


Wyróżnienie specjalne (sprzęt firmy Samsung) otrzymał Paweł Dziemian (ASP Poznań) za projekt wideo XII prac Herkulesa.

Paweł Dziemian (ur. 1983 r. w Krzywólce pod Suwałkami) - obecnie jest studentem trzeciego roku Intermediów na Katedrze Komunikacji Multimedialnej poznańskiej ASP. Z pozoru performer, w głębi serca malarz, zajmuje się wideo oraz instalacją, fotografuje, rysuje, chciałby zostać rzeźbiarzem i romansować z materią. Fascynuje go samo życie, przekłada sagi rodzinne ponad teorie awangardy. Jest bystrym obserwatorem, a jego bezkompromisowość wpływa na celowość i klarowność wypowiedzi.

  
_____________________________________

 

 

 
  
 

Wystawa czynna do 8 lipca 2007

________________________________
Tekst: Agnieszka Gniotek
Relacja przygotowana przez Artinfo.pl                   Galeria prac


Powrót