SUPERMARKET SZTUKI IV - Globalne Zauroczenie
Otwarta 6. XI. wystawa „Supermarket Sztuki IV- Globalne Zauroczenie/ Supermarket of Art IV- Global Attraction/ Supermarche d’ Art IV- L’ attraction global” jest jednym z najbardziej znaczących wydarzeń artystycznych tych dni. 
Głównym celem tego projektu jest promowanie młodych artystów z Polski i innych krajów. Warto dodać, że nie wszyscy artyści, choć nadal większość, są studentami lub absolwentami Akademii Sztuk Pięknych, to jest sygnałem, że być może wreszcie sztuka w naszym kraju będzie sprawą talentu, a nie odpowiedniego papierka wydanego przez odpowiednią instytucję.
  
   
  
   
 
Bardzo ciekawa jest problematyka tej wystawy, która próbuje opisać dwa przeciwstawnie przebiegające procesy: ujednolicenie i komercjalizację relacji międzyludzkich, a międzyludzkich drugiej strony ucieczkę w intymność, dowartościowanie uczuć, więzi, przyjaźni, czy miłości. Warto się temu bliżej przyjrzeć. 
Przede wszystkim, tytuł Globalne Zauroczenie, nie jest ironiczny, czy kontestatorski, jest obnażająco prawdziwy. Prosty fakt - obok prac artystów polskich są prezentowane prace Duńczyków, w katalogu wymieniane są zagraniczne wystawy, na których były eksponowane prace autorów, a organizatorzy chcą coraz bardziej „umiędzynaradawiać” ten projekt - świadczy o tym, że mamy do czynienia ze sztuką, czy kulturą zglobalizowaną, a nie globalizacji się przeciwstawiającą. Przecież podstawowym wyznacznikiem globalizacji jest to, że produkcja i dystrybucja (w tym wypadku dzieł sztuki) odbywa się w skali globalnej, a nie narodowej.
 
Każdy z artystów wykorzystuje podobne techniki, dlatego wystawa wygląda poniekąd jakby była stworzona przez jedną osobę. Jest to bardzo ciekawe zjawisko polegające na tym, że w tej chwili w sztuce istnieją pewne motywy ready made- nie tylko formalnie, bo to przecież cecha wszystkich stylów w sztuce, ale myślowo i uczuciowo, które są precyzyjnie określone przez organizatorów wystawy w wyżej przytoczonym fragmencie. Chodzi o depersonalizację relacji między ludzkich, których okruchy są pracowicie wydrapywane i sklejane, bezwartościowość przeżywanego czasu, brakiem celów, wyobcowaniem… - podstawowymi elementami kultury w dobie mass mediów. Stąd kompatybilność i wymienialność produktów sztuki. 
 
Kupowane w supermarkecie artykuły są obiektem konsumpcji. Jednak, co tak naprawdę jest kupowane w Supermarkecie Sztuki, bo przecież nie dzieła sztuki? Tu ludzie zaopatrują się w egzystencjalne znaczenie. To nie obiekt jest przedmiotem konsumpcji, ale jego znaczenie. Wchodząc do Supermarketu Sztuki znajdujemy się w uniwersum obrazowym naszej kultury, będącym magazynem jej symboli, mitów i znaczeń. Ideologie przemieniają się w imagologie, jak pisał Milan Kundera. Jak opisywali to Borges i Baudriilard żyjemy w płaszczyźnie reprodukcji rzeczywistości, z nią samą rzadko się stykając, a może wcale jej nie znając. Naszym światem jest świat symulakrów, a więc sztucznych wytworów imitujących rzeczywistość. Potężnym simulakrem jest obraz, jeszcze potężniejszym obraz wirtualny. 
Obcując z współczesną sztuką nie obcujemy z obrazami, ale z samą istotą przeżyć, bo nasze życie przeniosło się ze sfery realnej w sferę kompensacji i odreagowania. A więc tworzyć obrazy to tworzyć rzeczywistość. I tu powstaje najistotniejsze pytanie: na ile każdy z 27 twórców prezentowanych na wystawie jest świadomy tego, co przedstawia? Jeżeli twórcy są świadomi i celem tych imagologów jest interwencja w proces produkowania i reprodukowania obrazowo- symbolicznego rdzenia naszych czasów, to diagnoza współczesności nie byłaby tak zła. Jeżeli celem jest, by zmienić obrazy w których żyjemy, a co za tym idzie samo życie, to znaczy, że dążymy do społecznego i duchowego przebudzenia. 
 
   
 
 
Artyści biorący udział:
Joanna Bylicka - Warszawa, Marcin Chomicki - Piastów, Grzegorz Drozd -Warszawa, Karolina Freino - Szczecin, Kamil Geski - Kielce, Urszula Gogol - Białystok, Grupa Twożywo (Mariusz Libel & Krzysztof Sidorek) - Warszawa, Paweł Janas - Wrocław, Bogusław Jaworski - Łódź, Andrzej Karmasz - Pruszcz Gdański, Alicja Karska - Gdańsk, Aleksandra Kucińska - Stryków/Łódź, Katarzyna Lis - Lublin, Alicja Łukasiak - Lublin/Warszawa, Artur Malewski - Tomaszów Mazowiecki, Paweł Menc - Częstochowa, Artgroup Namill (Mads Thomsen & Nils Grarup) - Odense/Dania, Anna Ostoya - Kraków, Marta Pszonak - Łódź, Anna Reinert - Sopot, Cecilie Rusdahl - Hellerup/Dania, Jakub Stępień - Łódź, Maciej Stępiński - Warszawa, Aleksandra Went - Gdańsk, Paweł Wróblewski - Gdańsk, Tomasz Zerek - Gdańsk, Jarosław Smolak , Mariusz Gorzelak - Trzebnica, Bełchatów.
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
      

Kurator: Agnieszka Żechowska
Projekt ekspozycji: Dorota Cegielska
  
 
Wystawa czynna do 27 listopada 2003

Relacja przygotowana przez Artinfo.pl 
Galeria prac


Powrót