Ta książka musiała powstać!

Wernisaż: 2018-03-15 18:00


Sześćdziesiąt lat nieprzerwanej pracy galerii w jednym miejscu, w służbie jednej idei - prezentacji najmłodszego pokolenia artystów plastyków, to zjawisko nieczęsto spotykane w Polsce.

O znaczeniu artystycznym, kulturowym czy też środowiskowym galerii pisano wielokrotnie. Żaden jednak krytyk nie zwrócił uwagi na jeszcze jeden fenomen galerii - powstała w domu kultury i do dziś jest częścią (jakże ważną!) Staromiejskiego Domu Kultury. Zaprzecza swoim 60. latom istnieniem lekceważącym i wielce krzywdzącym opiniom o domach kultury, jako miejscu „zajęć świetlicowych” dla dzieci i seniorów. A przecież domy kultury to ważne miejsca edukacji warsztatowej artystów, miejsce ich debiutów, polemik i dyskusji, czy wreszcie realizacji ambitnych projektów artystycznych. Każda strona tej książki to bezsprzecznie udowadnia.

Pamiętać należy, że przez 25 lat galerii towarzyszył dwujęzyczny kwartalnik artystyczny EXIT Nowa Sztuka w Polsce, nieocenione dziś źródło informacji. Zaczynał jako pismo Galerii Promocyjnej i przez pierwszych kilka lat był finansowany tylko i wyłącznie przez Staromiejski Dom Kultury. Monografia tego kwartalnika  to kolejne wyzwanie dla artystów i krytyków skupionych w Galerii Promocyjnej.
Tak wczorajsze spotkanie - nie do powtórzenia - rozpoczał Sebastian Lenart, dyrektor Staromiejskiego Domu Kultury, witając liczne przybyłych gości.
Póżniej potoczyły się wspomnienia o historii miejsca i związanych z nim ludzi. Spotkanie prowadził Andrzej Starmach - przyjaciej wieloletniego kuratora i wydawcy - Jacka Werbanowskiego.
Barwną opowieść o spotkaniach czwartkowych w prywatnym mieszkaniu Ewy i Juliusza Garzteckich na Starym Mieście w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło, które dały początek galerii w Staromiejskim Domu Kultury Związku Młodzieży Socjalistycznej snuła dr Bożena Kowalska.
Kontynuację dobrych tradycji galerii zapowiedziała kurator - Kaja Werbanowska, co jest oczywiste, kedy ma się oparcie w Bronisławie Słoninie związanej z galerią od prawie 30. lat i - przez 25 lat istnienia kwartalnika EXIT - współtworzącej go z Jackiem Werbanowskim, redaktorem naczelnym.
Wystąpieniom końca nie było, zatem by choć w części poczuć wagę tego spotkania, trzeba odwiedzić salę na I piętrze - miejsce pamiętające pierwszą wystawę Galerii Krzywego Koła otwartą 30 czerwca 1956 roku i sięgnąć po bezcenny album 60 lat. Galeria na Rynku Starego Miasta 2.Galeria prac


Powrót