Zatrzymani w udrapowanej kurtynie

Wernisaż: 2017-09-29 19:00


Wystawa została przygotowana przez Fundację 2 wymiary, która prezentuje prace artystów łączących w swojej twórczości przywiązanie do doskonałego, tradycyjnego warsztatu malarskiego oraz dążenie do wywołania i przekazania emocji za pomocą obrazu.
Tytuł najnowszego, monumentalnego cyklu malarskiego Jana Szczepkowskiego jest kurtyną wyjątkową, bo odsłaniającą zbiór niezwykły - zwiastujący przeniesienie zainteresowania artysty na nowe obszary życia i sztuki. Autor przyzwyczaił już nas do tego, że pełni rolę romantycznego kreatora, powołującego do życia na powierzchni płótna oryginalne, przesycone erotyzmem światy, pełne spiętrzonych przedmiotów i ukrytych znaczeń. Najnowsze obrazy przepełnione są hermetyczną symboliką i licznymi odniesieniami do historii, tradycji, filozofii i dziejów sztuki. Pojawia się w nich jednak niespotykany dotąd autotematyzm. Wszechobecny dotychczas erotyzm, teraz ujawnia się jedynie na marginaliach i w didaskaliach. W swoim najnowszym cyklu artysta snuje rozważania na temat miejsca, roli i posłannictwa artysty-twórcy w nowoczesnym świecie. Filozofowie, Pianiści, Arystokraci Myśli, Poeci i Astronomowie - przedstawiciele współczesnych Artes Liberales, pędzą na bezgłowych koniach, a cel ich podróży pozostaje zagadką. Myśliciele o stoickim usposobieniu, geniusze stwarzający nową rzeczywistością pracą swych umysłów i dłoni - pozostają bezradni, gdy unosi ich prąd historii. Los jest ślepy. Jak my wszyscy, odgrywają oni swoje role w Teatrze Świata i nigdy nie poznają scenariusza w całości. Scena i widownia, świat realny i świat wykreowany na zawsze pozostaną oddzielone od siebie gęsto udrapowaną, zapraszająco uchyloną kurtyną.Galeria prac


Powrót