4. Karpackie Biennale Sztuki

02 grudnia - 31 stycznia 2017


Zwykle z dużą uwagą i zainteresowaniem przyglądam się tzw. twórczości nieprofesjonalnej. Tej przecież najogólniej mówiąc dedykowany jest niniejszy przegląd. Nie po raz pierwszy będąc jurorem podobnych konkursów z powodzeniem od lat organizowanych najpierw przez krośnieński Dom Kultury a potem Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, czuję niemałą odpowiedzialność za podejmowane wybory. Tym więcej, że pozostając pełnym uznania dla wysiłków wspomnianych instytucji czynionych dla wspierania amatorskiej aktywności plastycznej, doceniam ogromny wkład opiekunów poszczególnych pracowni. Oglądając rokrocznie wystawy prezentujące efekty pracy ich licznych podopiecznych zawsze znajduję tam rzeczy wyjątkowe a niekiedy wręcz zaskakujące osiągniętym poziomem. Pracownia ogólnoplastyczna, graficzna czy jak niegdyś rzeźby i ceramiki, prowadzona przez zaangażowanego instruktora to miejsce nadzwyczaj pożyteczne. Zarówno w zakresie inicjacji i inspiracji wpływających częstokroć na wybór dalszej edukacji, jak też podtrzymujących niezobowiązujące, hobbystyczne zamiłowania. Pozwala pielęgnować wrażliwość i talent zarówno dzieci, młodzieży jak też ludzi starszych poszukujących w plastyce swojej wyspy skarbów… Pamiętam też, zdarzało się że w następstwie konkursowych pokazów w Domu Kultury niektórzy spośród ich uczestników na podstawie prac przedstawianych stosownej komisji, stawali się członkami Związku Polskich Artystów Plastyków -  Piotr Wójtowicz
Powrót