Aleksandera Dętkoś - Rzeźba

16 września - 06 października 2017


Aleksander Dętkoś jest niewątpliwie jednym z najbardziej oryginalnych artystów współczesnych, jednak i kategorię oryginalności, i współczesności pojmować tu należy przede wszystkim jako twórczy dialog z przeszłością, zdolność asymilacji i interpretacji najróżniejszych wątków europejskiej tradycji, troskę o utrwalenie koncepcji sztuki jako przestrzeni, umożliwiającej nieskrępowaną kreację wartości estetycznych i humanistycznych. To współistnienie z duchem przeszłości widać w wyborze tworzywa, ale potwierdza je również repertuar idei, czy swego rodzaju stanowisko filozoficzne zajmowane przez artystę.
Dętkoś wybrał brąz przede wszystkim ze względu na jego estetyczne walory, szczególny, naturalny czy organiczny urok, zdolność łatwego modelunku i możność łączenia go z innymi materiałami. Brąz umożliwia również uwzględnienie roli światła, które wzbogaca formę, akcentuje załamania i wypukłości, sugeruje temperaturę, koncentruje energię i emanuje złocistym lśnieniem dopełniającym gamę wizualnych efektów. To właśnie w formach z brązu najpełniej wyraziła się twórcza osobowość artysty i to właśnie brąz stał się najbardziej dogodnym, poręcznym i treściwym tworzywem tego niezwykłego artystycznego przekazu (...).

Piotr Siemaszko
Powrót