Andrzej Bielawski - Woski

05 listopada - 26 listopada 2016


Obraz w swojej materialności reprezentuje tylko siebie, pokazuje to, czego nie ma, stając się tym, czym jest - odrębnym bytem. Przekraczanie granic obrazu ujętego jako konkret prowadzi do rozbłyśnięcia czegoś, co niekiedy nazywa się doświadczeniem świata wartości transcendentnej. Obraz wykracza poza sferę przedmiotowości, poza swoją materialność, mimo że jej nie unieważnia, przeciwnie, poprzez nią właśnie. Jego istota rozpościera się poza jego granicami, choć jednocześnie zawiera je w sobie, dopiero tam ją rozpoznaje i utwierdza.
                                                                                                                                                       Andrzej Bielawski


Galeria prac


Powrót