Anna Drońska - Po godzinach

07 października - 05 listopada 2017


Prace prezentowane na wystawie są próbą penetracji obszarów między oficjalną codziennością a sferą intymności i skrycia, w której funkcjonują trudne do zdefiniowania lęki i niepewności. Rozważania związane z projektem zmierzają do zapisania za pomocą specyficznego wizualnego kodu ukrywanych za zasłoną wstydu, emocjonalnych doświadczeń i pytań o zasadność własnego bycia. Są one również próbą zdefiniowania kształtu granic między tym co oficjalne i zewnętrzne, a tym co osadzone w lapidarnych konstruktach wewnętrznego alter świata. Za pomocą podjętych w cyklu realizacji autor poszukuje sposobu zobrazowania, umykających codziennym rozważaniom wewnętrznych lęków i wątpliwości, w których intymność, poczucie strachu, wstydu i bezradności przenika się z głęboką tęsknotą i podświadomym dążeniem do wyczuwanej intuicyjnie pełni. W tych wizualnych pytaniach istotne miejsce zajmuje refleksja nad przemijaniem, kruchością  i efemerycznym charakterem cielesnego bycia  oraz próba skonfrontowania i umiejscowienia go w uniwersalnym systemie przebrzmiewania światów zewnętrznych.


Galeria prac


Powrót