Anna Zagrodzka - Kolekcja

14 czerwca - 02 lipca 2017


Tytułowa Kolekcja jest zbiorem barwnych diapozytywów przeznaczonych do wykładów w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Powstawała od roku 1970 jako baza wiedzy o sztuce i przemianach artystycznych. Licząca ok. 20 000 slajdów kolekcja zawiera wizerunki dzieł malarstwa, rzeźby i architektury. Przede wszystkim jednak odzwierciedla przemiany zachodzące w pojmowaniu zjawisk kultury współczesnej. Kolekcja jest ciągle uzupełniana slajdami ilustrującymi nowe obiekty i zagadnienia sztuki XX i XXI wieku. Jej nieodłączną częścią stała się również niezbędna do jej udostępniania aparatura: rzutniki, magazynki czy ramki, materialne dopełnienie efemerycznych przekazów wizualnych.
Założeniem budowania kolekcji slajdów jest stworzenie zbioru informacji wizualnej najpełniej oddających walory barwne przedstawionych obiektów sztuki. Slajdy wykonywane przeważnie przez instytucje muzealne, pokazywały obiekty sztuki znajdujące się w ich zbiorach z dbałością o dobre odwzorowanie kolorów. Barwny materiał światłoczuły pod wpływem procesów fizyczno-chemicznych ulega jednak przekształceniom. Powoduje to konieczność ponownej dokumentacji części dzieł.
Punktem wyjścia jest przedstawienie materiałów z dwóch wskazanych przez właścicieli kolekcji - „modelowych” wykładów na temat sztuki nowożytnej oraz ewolucji świadomości wzrokowej i związanego z nią różnorodnego sposobu obrazowania. Autorka podpatruje charakterystyczne gesty opiekunów kolekcji ujawniające osobisty stosunek do zbioru, w którym każdy obiekt ma swoje miejsce i znaczenie. Intymny jest jednak nie tylko stosunek opiekunów do kolekcji, ale również autorki projektu wobec użytkowników kolekcji - historyków sztuki i jednocześnie rodziców artystki.
Istotą pracy jest autorska wizja kolekcji wykorzystująca zapisy wideo i fotografie oraz analizę procesu przemian barwnych zachodzących w strukturze najwcześniej wykonanych diapozytywów. Praca została wykonana w ramach Programu Mentorskiego Sputnik Photos.

Wystawa jest ostatnią w galerii na Andersa 13. Kolejna prezentacja odbędzie się we wrześniu w nowej siedzibie FAFu.
Powrót