Assaf Gruber - Pogłoska

17 lutego - 13 maja 2018


Wystawa przedstawia najnowsze oraz wcześniejsze prace Grubera, które badają relacje między instytucjami kultury od muzeów historii naturalnej po akademie sztuki, a podmiotami, których doświadczenia sprawiły, że zwróciły się one przeciwko twórczości artystycznej i instytucjom kulturalnym.


Kurator - Jarosław Lubiak
Powrót