Barbara Kozłowska - Zmienny rytm światła i mroku

16 grudnia - 28 stycznia 2018


Wystawa jest nową prezentacją pracy, która od momentu zrealizowania w 1976 roku pokazywana była - zgodnie z intencją artystki - w kilku różnych układach i nawet pod różnymi tytułami. Składa się z 366 arkuszy formatu A4, każdy odpowiada jednej konkretnej dobie roku i jest podzielony na część białą i czarną proporcjonalnie do długości dnia i nocy. Zestawione razem tworzą abstrakcyjny obraz stopniowych przemian ilości mroku i światła w ciągu rocznego cyklu. Obraz jest przestrzennie zaaranżowany w taki sposób, by pokazać ciągłość dni i nocy, a jednocześnie by z pewnej perspektywy łatwo dało się dostrzec - na co dzień niezauważalne - zmiany ich długości. Oglądając wystawę, możemy odczuć rytm przemian stanowiący istotny element kosmicznego porządku, któremu stale podlegamy jako istoty żyjące na Ziemi.
Tytuł wystawy odnosi się do najbardziej podstawowej idei pracy Barbary Kozłowskiej, a ponadto przywołuje ogólną metaforę cyklicznych zmian, które tworzą warunki, w jakich żyjemy: zmieniających się w czasie proporcji między tym co jasne i ciemne, oświecone i mroczne, a nawet konfrontacji sił światła i ciemności.
Natomiast ze względu na swą formę praca jest ciekawym przykładem abstrakcyjnej sztuki geometrycznej, zaś jej układ nasuwa uzasadnione skojarzenia z op-artem, a jednocześnie jest ona niewątpliwie przejawem sztuki pojęciowej, konceptualnej. Funkcjonuje zatem w wielu sferach współczesnej sztuki, pozostając wciąż inspirującą i otwartą na różne interpretacje, na co wskazują tytuły jej wcześniejszych prezentacji jako wystaw indywidualnych: Negatywy fikcji (Galeria BWA Awangarda, Wrocław, listopad 1976), Światło i mrok (wizualizacja jednej doby, Ośrodek Działań Plastycznych, Wrocław, 19.12.1985-14.01.1986), Dusza księżniczki (Galeria Stara BWA, Lublin, 1991), Wszystko to możesz zobaczyć gdziekolwiek (Fundacja Arton, Warszawa, 23.06-31.08.2016).

Grzegorz Borkowski
Powrót