Bracia Hirszenbergowie - W poszukiwaniu ziemi obiecanej

24 listopada - 05 marca 2017


Muzeum Miasta Łodzi zajmuje się realizacją różnorodnych zadań przywracających mieszkańcom miasta oraz kulturze polskiej znaczenie lokalnego dziedzictwa. W tym roku przygotowało pierwszą od ponad 80. lat, unikalną w skali międzynarodowej, monograficzną wystawę Samuela Hirszenberga oraz jego braci: Leona (malarza) i Henryka (architekta). Scenariusz ekspozycji zakłada prezentację około 100 wybitnych dzieł sztuki związanych z różnymi formami działań artystów, a także ich artystycznego otoczenia, wypożyczonych z instytucji polskich i zagranicznych oraz od osób prywatnych. Będzie to kolejny milowy krok w odkrywaniu spuścizny artystycznej najwybitniejszych twórców żydowskich polskiego pochodzenia, a tym samym, w podnoszeniu lokalnej świadomości na temat historii miasta tworzonego przez wielokulturową społeczność.

Wystawę poprzedzają prace konserwatorskie czterech monumentalnych obrazów Samuela Hirszenberga znajdujących się w Muzeum Miasta Łodzi, a towarzyszyć im będą: program edukacyjny zachęcający do aktywnego zwiedzania, multimedialne aplikacje prezentujące historię reprezentacyjnych sal Pałacu i dwujęzyczne wydawnictwo (2017).

Osoba Samuela Hirszenberga, uważanego za jednego z prekursorów sztuki żydowskiej w Polsce, jest silnie związana z siedzibą Muzeum Miasta Łodzi, które posiada wyjątkową w skali światowej spuściznę po artyście. Pałac Poznańskich (wpisany od 2015 roku na listę pomników historii), w którym mieści się muzeum, należał bowiem do najbardziej znanego żydowskiego fabrykanta w Łodzi - Izraela Kalmanowicza Poznańskiego i jego synów, będących mecenasami artysty. To właśnie Hirszenberg jest autorem monumentalnych obrazów stanowiących ozdobę dwóch reprezentacyjnych sal Pałacu (jedynych tego typu zachowanych na świecie), zaprojektowanych jako element wystroju pomieszczenia. Niektóre z nich, np. Pejzaż ze sceną rodzajową, Krajobraz z jeźdźcem, Kobieta z lirą, Dziewczyna z owocami, są nadal elementem wyposażenia Sali Jadalnej Pałacu, inne natomiast, jak chociażby zachowane z wojennej pożogi: Akt kobiecy, Pasterz grający na fujarce, Akt kobiecy-Laura, znajdują się w posiadaniu Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Sztuki w Łodzi i prywatnych kolekcjonerów.

Wstępem do tegorocznej wystawy była zorganizowana w roku 2015, przy okazji wystawy Dziedzictwo dwóch kultur. Kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperswilu” Międzynarodowa Konferencja Bracia Hirszenbergowie - W poszukiwaniu ziemi obiecanej. Przedstawiono na niej, głosami najwybitniejszych ekspertów z Polski i Izraela, rolę Samuela, Leona i Henryka Hirszenbergów dla polskiej, żydowskiej i europejskiej kultury oraz podsumowano dotychczasową wiedzę o ich życiu i twórczości. Podjęta wówczas współpraca z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie będzie kontynuowana także i teraz. Planowane są wspólne prace badawcze nad twórczością braci, towarzyszące działania edukacyjne i pokaz wystawy w Warszawie.


Kurator - Adam Klimczak

Projekt uzyskał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Łodzi.
 


Galeria prac


Powrót