Czesław Radzki - Własną drogą

20 grudnia - 26 stycznia 2018


Podstawowym środkiem ekspresji dla autora jest język abstrakcyjnych znaków syntetycznych komunikujących o przeżyciach, pragnieniach i tęsknotach, nie bez znaczenia jest także materia malarska i kolor. Symbol jako środek wyrażania nie do końca uświadomionych myśli i emocji towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wszelkie dziedziny sztuki, w tym malarstwo, stały się obszarem zaszyfrowanych wieloznacznych treści. Człowiek od początku swojego istnienia wypowiada się poprzez symbol. U podstaw symbolizmu leży przekonanie, że świat materialny poznawalny rozumem i zmysłami nie jest jedyną realną rzeczywistością. Poza nią istnieje jeszcze inna przestrzeń, głębsza i bardziej skomplikowana. Jest to świat uczuć metafizycznych, niepokojów i lęków egzyst encjalnych drzemiących gdzieś głęboko w naszej duszy. Nie sposób go poznać rozumem, ani wyrazić językiem służącym do definiowania konkretnych rzeczy. Poczucie bezradności wobec nazywania pozazmysłowej duchowej rzeczywistości wymusza poszukiwanie innych ś rodków przekazu, które są w stanie ujawnić i wyrazić to, co po za nimi. Symbol nie nazywa ukrytych sensów w sposób jasny i definitywny. Zazwyczaj tylko sugeruje, gdyż z założenia jest zagadkowy, chwiejny i niepewny. Pozostawia odbiorcy przestrzeń do samodzielnej interpretacji.

Artysta nigdy nie próbował utożsamiać się z jakąś grupą lub podążać za aktualnymi modami, zawsze starał się tworzyć w ciszy i skupieniu, wyznając własne prawdy postrzegania świata i przekładania go na język malarski.

Tej twórczości nie należy odczytywać w sposób dosłowny, należy w niej odnaleźć treści, z którymi się utożsamiamy.


Kurator - Artur Winiarski
Powrót