Dionizos - Ślad mitu

15 lipca - 27 sierpnia 2017


W 2014 roku galeria prezentowała wystawę Dionizos - współczesna odsłona mitu z kilkudziesięcioma świetnymi dziełami odnoszącymi się do doświadczenia dionizyjskiego we współczesnym świecie. Dionizos wraca - pod nowym tytułem i w nowej realizacji jako wystawa przygotowana wspólnie przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie i Galerię Rotes Haus w Meersburgu nad Jeziorem Bodeńskim. To nowa opowieść o doświadczeniu dionizyjskim we współczesności. Siła życia, transgresje, metamorfozy, ekstatyczność - oto w największym skrócie wątki tematyczne tej wystawy, która jest realizacją na styku sztuki i antropologii kultury, jej ścieżkę zwiedzania i interpretacji wyznaczają krótkie teksty i komentarze (zaczerpnięte m.in. z książki Karla Kerenyi’ego Dionizos); wystawa jako narracja słowno-wizualna.
‌Od kwietnia do czerwca wystawa prezentowana była w Meersburgu, a teraz przywieziona do Częstochowy pokaże znakomite dzieła polskich artystów, jak m.in.: Jana Lebensteina, Jacka Sempolińskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Marii Jaremy, Mirosława Sikorskiego, Natalii Bażowskiej, Jacka Waltosia, obok dzieł niemieckich twórców, m.in. Otto Dixa, Waltera Stohrera, Markusa Lupertza.

Kuratorzy: Barbara Major z MGS i Heike Frommer z Rotes Haus
Powrót