Dobiesław Gała - Rudimentum

10 listopada - 30 listopada 2017


Wystawa prac z cyklu o poszukiwaniu metafizycznej przestrzeni, struktury, nieznanego terytorium, gdzie ślady swojego istnienia mógł pozostawić niezidentyfikowany byt. 
Kompozycje ilustrują wyobrażenie o efemeryczności i ulotności egzystencji, która odsłania wciąż postępujący proces zmian. Te ślady są ingerencją w przestrzeń otoczenia, pewnego rodzaju deformacją struktury obszaru, ale jednocześnie porządkują i ukazują kolejne nierozpoznane wymiary. 
Powrót