Elżbieta Banecka - Czas we fragmencie

17 marca - 30 kwietnia 2017


Prezentowana twórczość oscyluje między malarstwem, grafiką, rysunkiem i obiektem, sięgając przy tej różnorodności wypowiedzi po język znaczony przedmiotem, metaforą znaku i abstrakcją. Każda ze stosowanych przez autorkę technik może wystąpić w jednym dziele jednocześnie, a przesłanie w nim zawarte, stać się kompilacją cytatów zarówno z rzeczywistości potocznej, jak i tej bezprzedmiotowej. Niefiguratywny wątek obejmuje przedstawienia
o charakterze iluzyjnym, jak również przynależne do języka geometrycznego zapisu. Nawiązania do geometrii nie znajdują tu porozumienia ze sztuką o rysach neokonstruktywizmu, gdzie wyraźny i zdecydowany kontur określa  każdą z form, a całością rządzi matematyczny porządek. Tutaj nic nie dzieje się „pod linijkę”, każdy kształt wyprowadzony jest „od ręki”, intuicyjnie, ale z dużym wyczuciem formy, proporcji, zaufania do własnego oka (...).
 

Kurator - Jagoda Barczyńska
Powrót