Ewa Held - Struktura połączeń

08 września - 18 września 2017


Prezentowane prace inspirowane są wydarzeniami z życia zawodowego ojca autorki - Józefa Majera Helda.
W niebieskiej płóciennej walizce, nieotwieranej od 1968 roku, jesienią 2016 Ewa odnalazła dokumenty, zdjęcia, dokumentacje techniczne i albumy dotyczące prac ojca przy budowie energetyki wysokiego napięcia i wprowadzaniu w Polsce techniki atomowej - tworzeniu pierwszych dwóch polskich reaktorów oraz akceleratora cząstek.
Struktury połączeń nawiązują do poprzednich serii: Drogi, Patrzeć nie widząc, Więzienia wewnętrznego. Obrazy z poprzednich cykli były monumentalne. Obecne zmniejszają się do malarskich miniatur 30x20 cm, zmuszają widza do przyjrzenia się z bliska, nawiązania intymnego kontaktu. W sposób duchowo-egzystencjalny przywołują minione. Wykonują operację na pamięci próbując z otchłani czasu wydobyć subiektywny obraz. Wywołują nieokreślone poczucie straty, jak rozmazany tekst na starej pocztówce, przywołując dramat znikania i rozpadu.
Prace powstały w technice kolażu i akrylu.

Kurator - Katarzyna Haber-Pułtorak
Powrót