Fragmenty pękniętego chodnika (pod bacznym spojrzeniem) | Festiwal Wilno w Gdańsku

15 lipca - 10 września 2017


Wystawa to pięć artystycznych wizji Wilna i Gdańska - miast jednocześnie podobnych i różniących się pod wieloma względami. Historie, scenerie, miejskie „tekstury” i sposoby tworzenia przestrzeni kreują tymczasowe doświadczenia miast. Należą do nich popękane chodniki, odsyłające do historycznych warstw, utraconych i odtworzonych tożsamości, do przejść i ciągłych wysiłków miasta, by stać się integralną całością, a zarazem kusić niemożnością jej osiągnięcia. Po serii artystycznych eksploracji przestrzeni miejskiej Wilna, artyści biorący udział w projekcie (Kipras Dubauskas, E.B. Itso, Morten Kildevæld Larsen, Kalin Lindena, Mirjam Wirz) zostali zaproszeni na pobyty rezydencyjne w Gdańsku. Twórcy biorący udział w projekcie dotykają różnych aspektów miasta: pracują z kontekstami społecznymi, architekturą, poszukają elementów kultury materialnej opowiadającej historie miejsca. Łączy ich skłonność do dedukcji, śledzenia zmian oraz stawiania pytań z perspektywy alternatywnej wizji miejsca.

Kurator - Ūla Tornau
Powrót