Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej - W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra

02 listopada - 31 stycznia 2018


Program obchodów 500. lat Reformacji w Gdańsku obejmuje między innymi tę wystawę. 31 października 1517 roku, ogłoszenie 95 tez przez nieznanego wcześniej szerszemu gronu mnicha Marcina Lutra zdefiniowało losy Europy i świata na kilka następnych stuleci. Dzisiaj uznaje się, że jego wystąpienie było jednym z wydarzeń, które symbolicznie kończą okres średniowiecza i rozpoczynają nowożytność. Do Gdańska, ówcześnie jednego z największych miast w tej części Europy, słowa Lutra dotarły bardzo szybko i znalazły swoich zwolenników. Ośrodek przyjął protestanckie ideały, które były wyznawane przez większość gdańszczan aż do 1945 roku.
Jako że wystąpienie Lutra miało niebagatelny wpływ na dzieje nowożytnego miasta, Muzeum Narodowe w Gdańsku wraz z PAN Biblioteką Gdańską, Archiwum Państwowym w Gdańsku i z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska postanowiło przygotować wystawę poświęconą temu zagadnieniu, bardzo ważnemu dla gdańskiej społeczności w przeszłości, ale również i dzisiaj. Na wystawie zostaną zaprezentowane obiekty nie tylko z wymienionych instytucji, ale również z innych krajowych i zagranicznych kolekcji.
Przyjęta koncepcja wystawy ma pokazać, jak bardzo dramatyczne były ówczesne wydarzenia religijne. Nurt reformacji został przecież poprzedzony zaistniałym na przełomie XV i XVI wieku kryzysem światopoglądowym, który to czas na naszej ekspozycji ilustruje między innymi drzeworyt Albrechta Dürera Ladacznica babilońska. W części dotyczącej Marcina Lutra z pewnością gratką dla zwiedzających będzie jego autentyczny autograf oraz korespondencja reformatora z gdańską Radą Miejską.
Ideały protestanckie były obecne w życiu codziennym gdańszczan, ich kulturze, tworzonej sztuce. I tak wśród eksponatów znajdą się między innymi piaskowy zegar, którym odmierzano czas w kościele, oraz tkaniny pochodzące z pochówków w gdańskim kościele św. Trójcy. Te ostatnie zasługują na szczególne podkreślenie ze względu na swoją unikatowość. Nasza wystawa podejmuje również jakże ważny także w dzisiejszych czasach temat tolerancji i nietolerancji dotykający różne wyznania chrześcijańskie w Gdańsku.
Organizatorzy mają nadzieję, że wystawa przybliży zwiedzającym tematykę religijną dawnego Gdańska, jakże odmienną od czasów dzisiejszych.


Galeria prac


Powrót