Grupa Kaplica

12 sierpnia - 31 sierpnia 2017


Grupę artystyczną Kaplica tworzą studenci Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, skupieni przy studenckiej galerii o tej samej nazwie, a zlokalizowanej na Krakowskim Przedmieściu 5. Ich działalność w dużej mierze opiera się na już przeszło półtorarocznej współpracy nad otwartą pracownią eksperymentu w Galerii Kaplica, zrzeszającą studentów różnych wydziałów warszawskiej ASP, wokół wspólnie realizowanych wystaw i projektów. Niemniej jednak przy okazji szerszej, międzywydziałowej, akademickiej współpracy, podczas wielogodzinnych rozmów i sporów wykrystalizowała się właśnie paroosobowa grupa, która ze względu na bliskość poglądów, myśli i przekonań, oraz przyjacielskie stosunki, mogła dokonać takiej a nie innej auto-identyfikacji.
Pomimo widocznych różnic formalnych i treściowych, członkowie grupy zgodni są co do wyraźnej części wspólnej, zorientowanych wokół dwóch fundamentów, założeń ich sztuki. Pierwszym, jest chęć tworzenia sztuki współczesnej w obrębie malarstwa. Nie chodzi o negację innych mediów, lecz o podkreślenie istotności tej klasycznej formy wyrazu, jaką jest malarstwo, w przekonaniu o adekwatności ów medium do tworzenia w czasach najnowszych sztuki. Drugi fragment części wspólnej objawia się w rodzaju nastawienia, postawy względem sztuki i jej tworzenia. Działania artystyczne podejmowane przez grupę Kaplica, mające na celu wyrażanie, a przy tym uwspólnienie swoich emocji i przemyśleń, stanowią duchowy element na drodze do poznania i szeroko pojętego humanizmu. Ważna jest dla członków grupy potrzeba zorientowania sztuki w sferze sacrum (bez przywiązania do konkretnej religii, systemu czy filozofii), zgłębiając jednocześnie uniwersalizm oraz indywidualną odsłonę duchowości człowieka poprzez sztukę i poruszane w niej zagadnienia. Sama nazwa Kaplica nieprzypadkowo ma podkreślać powagę z jaką należałoby podchodzić do twórczości, będącej niemalże misterium.

Piotr Wesołowski
Kurator - Łukasz Rudnicki
Powrót