Historia w muzeum - Konferencja naukowa

25 września - 27 września 2017


Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przygotowywuje kolejną konferencję naukową z cyklu Muzeum - formy i środki prezentacji Historia w muzeum.
Konferencja zostanie zorganizowana pod auspicjami Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums.
Tegoroczna konferencja podejmie problematykę muzealną związaną z ukazywaniem różnego rodzaju zbiorów historycznych oraz działaniami temu towarzyszącymi. Skierowana jest przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści historycznych w ramach wystaw oraz zajęć dydaktycznych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, historii sztuki oraz kulturoznawstwa).
Głównym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować w muzeach treści historyczne?

Proponowane są następujące zagadnienia tematyczne:
1. Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji
2. Oryginał, kopia, rekonstrukcja
3. Historyczne dziedzictwo niematerialne (w tym - miejsca pamięci)
4. Metodologia i metodyka wystawiennictwa historycznego / Formy i środki prezentacji treści historycznych w muzeach
5. Przykłady wystaw historycznych (dobre i złe praktyki)
6. Formy edukacji historycznej (wystawa polem działalności edukatorów)
7. Szlaki kulturowe jako forma prezentacji historii
8. Rewitalizacja i adaptacja przestrzeni na cele wystawiennicze / Współczesna architektura muzealna

Miejsce: City Hotel Bydgoszcz - ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz, Polska
Zapisy dla słuchaczy: od 1 lipca do 15 sierpnia 2017 roku.

Koszt:
- 300,00 zł - w ramach opłaty zapewniamy całodzienne trzydniowe wyżywienie, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych, (bez noclegu);
- 400,00 zł - w ramach opłaty zapewniamy nocleg w pokoju dwuosobowym (2 doby), całodzienne trzydniowe wyżywienie, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych;
- 500,00 zł - w ramach opłaty zapewniamy nocleg w pokoju jednoosobowym (2 doby), całodzienne trzydniowe wyżywienie, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych.

Formularz rejestracyjny >>
Program Konferencji >>


Galeria prac


Powrót