InBetween

01 września - 30 września 2016


Wystawa ośmiu polskich artystek tworzących w sześciu krajach na trzech kontynentach. Do powstania tej nieformalnej grupy przyczyniły się media społecznościowe, pozwalając na ożywienie relacji jeszcze ze studiów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz zawarcie nowych artystycznych znajomości. A oto, co mówią o projekcie same artystki:
Reprezentujemy różne style i odmienna jest tematyka naszych prac. Naszą twórczą dojrzałość uformowały różne doświadczenia, klimaty i społeczeństwa, wśród których dane jest nam żyć. Łączą nas wspólne korzenie - polski język, tradycja i kultura. Wspólny jest też entuzjazm tworzenia i artystycznych poszukiwań oraz typ ekspresji, dynamika gestu i koloru. Obserwujemy wzajemnie swoją twórczość i o niej rozmawiamy, dzięki czemu konfrontujemy poglądy, poszerzamy horyzonty artystyczne i rozwijamy energię twórczą. Pomysł na wspólną wystawę w ramach projektu InBetween powstał w roku 2015. Uznałyśmy, że takie artystyczne spotkanie może być inspirujące dla nas, a mamy nadzieję, że będzie również interesujące dla odbiorców.
Powrót