Jacek Rykała - Malarstwo

05 listopada - 19 listopada 2016


Na wystawie zaprezentowane zostaną prace powstałe w ostatnich latach, w których artysta "przybliża (...) mikrokosmos Śląska", opowiada o jego historii, pejzażach, mieszkańcach. Konkretne miejsca tracą swoją topograficzną przynależność na rzecz uniwersalności. Stają się synonimem małej ojczyzny, rzeczywistości dostrzeganej uważnie i z bliska. Z tego obrazu naturalnie i łatwo jest wyabstrahować prawdy uniwersalne, będące od lat ważnym motywem w twórczości profesora Jacka Rykały. To tematyka pamięci miejsc, obrazów przemijania, chwilowości postrzegania.
Powrót