Jacek Sienicki - Wybrane dzieła

08 czerwca - 02 lipca 2017


Na wystawie zobaczymy dwadzieścia niepokazywanych dotąd dzieł Jacka Sienickiego. Prace są pełne nasyconych czerwienią wnętrz i przedmiotów, które pokazują artystę w odmiennym wydaniu. Krytycy upatrywali w nich efektu rozszerzenia własnych granic.
Artysta mówił o twórczości własnej - Czuję się bardzo związany z naturą, coraz lepiej umiem z nią współpracować. Jeden z moich kolegów nazwał moją pracę portretowaniem przedmiotów. Portretuję wnętrza pracowni i portretuję siebie, portretuję kwiaty, wszystkie te rzeczy, które maluję, w bardzo bliskim związku z naturą (…). Oczywiście mam też nadzieję, że przede wszystkim portretuję siebie. Nadaję piętno obrazowi, piętno wynikające ze mnie. Z całego mojego życiorysu, moich chorób, przeżyć, radości i smutków. To piętno istnieje w każdym obrazie. Najwięcej go w pracy udanej (Jacek Sienicki. Obrazy i prace na papierze, Herzyk Gallery, Kraków 2009).

 

Kurator - Wanda Sienicka

 
Powrót