Jakub Słomkowski - Dziki

02 września - 06 października 2017


Wystawa jest efektem pracy, jaką autor wykonał w laboratorium pracowni wykorzystując tradycyjne narzędzia związane ze światem sztuk wizualnych - kreski i plamy. Eksperymenty dokonały się nie na płaszczyźnie, lecz w procesie myślowym. Eksperymentem jest także zestawienie prac, jakie pojawią się na wystawie.

Ostrowiecki autoportret to zbudowanie nowej tożsamości Jakuba Słomkowskiego jako ostrowczanina. Ilustruje i nazywa sieć połączeń i doświadczeń, jakie wpłynęły na jego relację z tym miastem.

Jest to autoportret, ponieważ podróż do Ostrowca rozpatruje w odmiennych od turystycznej kategoriach. To konfrontacja wizji onirycznych, codzienności nasączonej bezpośrednimi relacjami między ludźmi z własnymi oczekiwaniami dotyczącymi inspiracji. Wystawę buduje z obrazów zarówno mniej poważnych, jak i tych, które są najsędziwszymi w twórczości pod względem ładunku emocjonalnego i kumulują w sobie doświadczenia kilkunastoletnich zmagań, choć biorąc pod uwagę datę ich powstania, są stosunkowo młodymi pracami.
Powrót