Jan Bajtlik - Jardin Particulier

06 września - 30 września 2018


Najnowsze obrazy Jana Bajtlika otwierają cykl płócien i prac na papierze podążających za fascynacją roślinami, których kształty inspirują do poszukiwania momentu nakładania się na siebie obrazu figuratywnego i abstrakcyjnego. Wielu artystów poszukiwało w formie roślinnej autonomicznego kształtu, archaicznych form wykraczających poza wymiar ornamentu.


Prezentowane prace charakteryzują się czarno-białą tonacją, grubymi pociągnięciami farby, które tworzą falujące linie oraz rytmy z pogranicza labiryntowych kompozycji i znaków dopiero kształtującego się pisma. W malarstwie tym czuje się dużą kulturę typograficzną malarza, ale także silny artystyczny instynkt, który każe mu sięgać do podstaw doświadczenia wizualnego, do kwestii automatyzmu porządkowania bodźców z jednej strony, a z drugiej - skojarzeń nadających wrażeniom tożsamość przedmiotów, innymi słowy, do zamykania w marginesach i kadrach, żeby wyodrębnić to, co szczególne i skomponować określony układ: obraz w obrazie.


W tytule „Jardin Particulier” autor wykorzystuje odwołanie do renesansowych tradycji intymnego, czasem ukrytego ogrodu znajdującego się wewnątrz pałacu lub z nim połączonego (zwanego również „Giardino Segreto”). Artysta bawi się tym historycznym określeniem, zamieniając doniczkowe rośliny w domowy ogród medytacji nad przechodzeniem rozpoznawalnych linii i kształtów w abstrakcyjną kompozycję, a czarnych plam w dorodne liście.


 
Powrót