Jeawon Kim - Trzecia przestrzeń 09

12 maja - 15 maja 2018


Rozmawiamy o świecie bez barier, choć jesteśmy otoczeni przez mury.

Haruki Murakami

 

Czyż architektura nie towarzyszy nam od zamierzchłej przeszłości? Jakich historii była świadkiem? Jakie opowieści mogłaby nam przekazać? Co wyobrażamy sobie wewnątrz budynków, patrząc na ich ściany?

Architektura ocala czas od zapomnienia. Przypomina ścianę – choć wciąż przemalowuje się ją na inny kolor, warstwy farby łuszczą się, ujawniając to, co pod spodem. Na starych budynkach osiadają minione chwile, odciska swe piętno kultura, życie społeczne i ciągłe zmiany, które zachodzą w otoczeniu, od czasu gdy je zbudowano.

 

Jeawon Kim bada architekturę Ustki i Słupska, która pochodzi z różnych okresów historycznych i politycznych, ale wrasta w dzisiejszą tkankę miejską. Artystka zastanawia się, jak zmienia się kształt i znaczenie poszczególnych budynków oraz jak są one dziś postrzegane przez mieszkańców. Przestrzeń wypełniona wyjątkowymi budynkami i opowieściami, służy artystce za płótno i materiały malarskie, a także jako fizyczne miejsce, w którym umieszcza swe instalacje. Spogląda na budynki z perspektywy przybysza i zapełnia przestrzeń własnymi interpretacjami, stworzonymi na podstawie wspomnień mieszkańców, przekształcając ją za pomocą czynników zewnętrznych w wizualną formę sztuki.

 
Powrót