Jerzy Grochocki - Tekst wizualny

12 czerwca - 12 czerwca 2018


Koncepcja "Tekstu Wizualnego" polega na przedstawieniu dowolnego tekstu w jego brzmieniu językowym, gdzie głoskom mowy podporządkowany jest czterobarwny kod kolorystyczny zaczerpnięty z Systemu Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni. Kod kolorystyczny posługuje się wyłącznie czterema pojęciowymi barwami jakimi są: czerń, złoto, srebro i biel. Dzięki takiemu syntetycznemu i ograniczonemu zastosowaniu kodu kolorystycznego, który już ze swojej definicji nie wiąże się z całą symboliką kolorystyki wywodzącej się z tradycji wielobarwnej palety, będzie można odbierać "zapis" tekstu w sposób bardziej abstrakcyjny. Tekst stanie się wypowiedzią plastyczną, odnoszącą się do emocjonalnej wrażliwości odbiorcy.
 
Projekt i prezentacja zrealizowane w ramach stypendium 2017 z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Jerzy Grochocki należy do grupy artystów systemowych. Istotą i głównym celem jest tworzenie koncepcji artystycznej wspieranej przez naukę i matematykę oraz odkrywaniem prawideł, zasad w obrębie Logiki Geometrii i Natury. Stworzył własny system oparty na czterech pojęciach przestrzeni: ciągła, skupiona, łamana i złożona, przyporządkowując te pojęcia barwie: czarnej, , srebrnej, złotej i białej. Z tych wyselekcjonowanych elementów stworzył system Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni.


Odniesienia, metoda porównawcza, obserwacja zachowań względem siebie elementów systemowych pozwala artyście na identyfikacje rzeczywistości tej wyimaginowanej jak i tej realnej. Dążenie artysty do doskonałości, przy pełnej świadomości niemożności jej uzyskania, stawia Grochockiego do aktywności i penetracji świata na jego zasadach systemowych. Najnowszym polem zainteresowań Jerzego są obszary języka, dźwięku głosek i przekształcanie ich w wizualny zapis języka w formie geometrycznej logiki. One to pozwalają mu na pełniejsze przedstawienie problemu artystycznego, oczywiście zawsze w obrębie własnego systemu i własnej i koncepcji artystycznej.
dr. Dariusz Mlącki, Galeria Korekta
 
 
Powrót