Kaligrafie społeczne

08 listopada - 15 stycznia 2017


Wystawa prezentuje dokonania artystów średniego i młodego pokolenia pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej oraz Azji Środkowej. Zaproszeni twórcy żyją i pracują w kraju urodzenia bądź w Europie czy Ameryce Północnej, lecz najczęściej pozostają w ciągłej podróży pomiędzy tymi światami (nazywani są czasem współczesnymi miejskimi nomadami). Niejednokrotnie kształcili się za granicą, jeżdżą na stypendia lub są w kontakcie ze światem za pośrednictwem zglobalizowanych środków przekazu.  Niektórzy artyści starszych generacji z tego regionu o dominujących muzułmańskich wzorcach kulturowych tradycyjnie odrzucających sztukę przedstawiającą, importowali z ówczesnych stolic sztuki figurację czy abstrakcję. Młodzi zdecydowanie wybierają nowe media, a internet jest dla nich naturalnym źródłem inspiracji oraz sposobem komunikacji swojej twórczości. Starają się spojrzeć z dystansu na historię, kulturę czy polityczne, społeczne i ekonomiczne problemy rodzimych krajów oraz przedstawić je w szerszej perspektywie. Wątki, które odnajdziemy na wystawie dotykają problemu tożsamości, estetyki znikania, wojny i kultury, archeologii przyszłości (między lokalnymi legendami a science fiction), geometrii i architektury, a także pozycji kobiety (między tradycją a globalnymi marzeniami) oraz roli artysty.

Kurator - Magdalena Kardasz
Powrót