Kalliope Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce

19 maja - 18 czerwca 2017


Wystawa ukazuje 200. lat w świetle biografii wybitnych Austriaczek, którym - jak zaznaczają organizatorzy - Austria zawdzięcza swoją kulturową tożsamość, a które w oficjalnej historiografii swego kraju często były zapominane, niedostrzegane, marginalizowane.
W porządku chronologicznym opowiada dzieje arystokratek, artystek, dam prowadzących salony, aktorek, reżyserek, kompozytorek, śpiewaczek, uczonych, działaczek politycznych, aktywistek walczących o prawa kobiet. Wątkiem przewijającym się przez całą ekspozycję jest emancypacja kobiet.

 

Organizacja - Manfred Thumberger
Powrót