Kamila Szejnoch - Mina kontaktowa

30 września - 01 października 2017


Przygotowane wydarzenie ma być próbą ożywienia zapomnianego nieco monumentu i zwrócenia uwagi na jego historię.Pomnik Chwała Saperom, autorstwa Stanisława Kulona, odsłonięty w 1975 roku symbolizuje eksplozję miny i składa się m.in. z sześciu siedemnastometrowych pylonów ustawionych w okrąg oraz postaci sapera rozbrajającego minę. Upamiętnia saperów działających w Warszawie od 1945 roku. Treść napisu na pomniku: Wolna Warszawa nigdy nie zapomni tych, którzy trudem swym i krwią pierwsi rozpoczęli dzieło jej odbudowy. Na pylonach znajdują się płaskorzeźby opisujące ciężką pracę saperów podczas odbudowy kraju i stolicy (rozminowywanie, budowę mostów itp.). Pomnik usytuowany jest w Parku im. Edwarda Rydza-Śmigłego, blisko brzegu Wisły. Obecnie teren ten, zwłaszcza latem, stanowi miejsce rekreacji i odpoczynku. Kiedy przyjrzeć się pomnikom w Warszawie, można dostrzec, że w miarę upływu czasu niektóre z nich tracą pierwotny patos, co wiąże się z nowym sposobem użytkowania miasta. Współczesne znaczenia i funkcje sąsiadują z historycznymi miejscami pamięci, a kulturowa witalność stopniowo zastępuje atmosferę heroizmu i tragedii. Przykładem może być tu właśnie brzeg Wisły, gdzie znajduje się Pomnik Chwała Saperom. Zwłaszcza latem nadbrzeżny bulwar  zamienia się w centrum rekreacji i rozrywki, a obok popularnych klubów leży spokojnie Płyta Desantu 3 Dywizji Piechoty.

Przygotowana akcja ma symbolizować tego rodzaju transformację związaną z upływem czasu, szanując jednocześnie przestrzeń pomnika i jego przesłanie. Instalacja polega na dodaniu nowych elementów - które uwspółcześnią i odświeżą „zatartą” rzeczywistość. Całość będzie zbudowana na zasadzie kontrastu - połączenia formy tradycyjnej/kamiennej oraz formy miękkiej/mobilnej.

Pomysł ten ma wprowadzić w skamieniałą przestrzeń motyw zabawy. Zabawa jest rzeczą uniwersalną, a więc odpowiednią do przestrzeni publicznej. Kojarzy się z wolnością, szczęściem, dzieciństwem, ale tak naprawdę jest ważna na każdym etapie życia. Bawią się nie tylko dzieci, ale również dorośli, a nawet zwierzęta. Zabawa to pozytywne narzędzie, które można zastosować do animowania przestrzeni, integracji społecznej czy nawet radzenia sobie z trudnymi społecznie kwestiami.


Galeria prac


Powrót