Komunikat LDZ - Projektowanie graficzne w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

08 września - 29 października 2017


Wystawa zorganizowana przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prezentuje dorobek pedagogów oraz absolwentów tej zasłużonej uczelni w dziedzinie plakatu oraz projektowania graficznego. Tytuł ekspozycji wprost nawiązuje do nazwy zaprojektowanego w 1932 roku przez patrona uczelni - Władysława Strzemińskiego - kroju pisma, którego nowoczesna forma jest symbolem tendencji awangardowych w historii polskiego projektowania graficznego. Działalność pedagogiczna oraz twórcza osobowość Strzemińskiego wpłynęły na program i charakter uczelni, gdzie zarówno nowoczesne podejście do sztuk projektowych, jak i samo pojęcie awangardy są stale obecne w obszarze poszukiwań twórczych oraz działalności dydaktycznej związanych z uczelnią projektantów. Można śmiało powiedzieć, że są to czynniki decydujące w dużej mierze o specyfice programowej oraz tożsamości uczelni.
Dominacja tendencji awangardowych szczególnie w obszarze sztuk projektowych oraz nowych mediów to zjawisko charakterystyczne dla łódzkiej uczelni lat 60. i 70. W latach 80. i 90. nasiliły się wpływy postmodernizmu, eklektyzm i swoisty powrót do klasycyzmu i konserwatyzmu. Po roku 2000 łódzkie środowisko projektowe skupione wokół Akademii Sztuk Pięknych, wyróżnia świadome dążenie do nowoczesnych rozwiązań w oparciu o ugruntowaną w tradycji awangardy międzywojennej tożsamość. To również bodaj jedno z najważniejszych miejsc w kraju, gdzie kultywuje się projektowanie graficzne oparte na elementarnych zasadach w kompozycji, siatce modularnej oraz nowoczesnej, poszukującej typografii.
Wystawa zaprezentuje wybór najlepszych realizacji w dziedzinie plakatu i projektowania graficznego najważniejszych dla historii i współczesności łódzkiej Akademii projektantów graficznych - pedagogów oraz ich uczniów, którzy do dzisiaj kontynuują idee swoich mistrzów. Obok przedstawicieli młodego oraz średniego pokolenia, takich jak Jakub Stępień, Piotr Karczewski, Krzysztof Iwański, Agnieszka Ziemiszewska czy Karolina Grudzińska, znajdą się tu prace najwybitniejszych polskich projektantów: Bogusława Balickiego i Stanisława Łabęckiego, Krzysztofa Lenka, Jana Kubasiewicza, Tadeusza Piechury, Jerzego Trelińskiego, Sławomira Iwańskiego, Sławomira Kosmynki.
Obok ponad 190 plakatów 33 projektantów z kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie i archiwów autorów, zaprezentowane zostaną realizacje z zakresu grafiki użytkowej w postaci multimedialnych prezentacji wyświetlanych na ścianach galerii i na monitorach.
Wystawa jest pierwszą całościową prezentacją dorobku polskiej uczelni artystycznej w dziedzinie grafiki projektowej i plakatu w historii wilanowskiego Muzeum. Wystawa zrealizowana w ścisłej współpracy z pedagogami oraz absolwentami ASP w Łodzi będzie najobszerniejszą prezentacją polskiego projektowania graficznego w ramach Roku Awangardy 2017.

Kuratorzy - Mariusz Knorowski, Piotr Karczewski, Sławomir Kosmynka, Michał Warda
Powrót