Krzysztof Wodiczko - Żywe obrazy

08 grudnia - 27 stycznia 2018


Żywe obrazy Krzysztofa Wodiczko są próbą ożywienia historycznych postaci głosami i gestami współczesnych osób. Nieruchome portretowe przedstawienia ważnych dla historii, nauki i kultury wielkich Polaków są animowane ruchomymi obrazami twarzy, gestami i wypowiedziami uczestników projekcji. Wizerunki uczonych, reformatorów, działaczy oświeceniowych zasłużonych dla edukacji narodowej przemawiają głosami współczesnych obywateli.

Portrety Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego i Joachima Lelewela stają się medium umożliwiających odbiorcom współuczestnictwo w praktykach kulturowych i włączanie się do debat publicznych. Młodzież akademicka, działacze społeczni, mieszkańcy Warszawy z różnych środowisk i pokoleń wcielając się w podobizny wielkich przodków, dzielą się swoimi doświadczeniami i opiniami na temat bieżącej współczesności. 

Idea projektu wpisuje się w dotychczasową praktykę artysty, który od przeszło 30 lat realizuje monumentalne projekcje, „ożywiające” historyczne monumenty i budynki użyteczności publicznej.
Powrót