Marco Angelini - Speculum: materia i jej dualizm

15 września - 30 września 2017


Wystawa rzymskiego artysty Marco Angelini, znanego już w Polsce - a zwłaszcza w Warszawie - gdzie niejednokrotnie i z sukcesem pokazywał swoje prace w galeriach prywatnych i przestrzeniach publicznych.   
Wystawa składa się z 28 prac o rozmaitych rozmiarach, wszystkich powstałych w 2014 roku, i jest jednym z najważniejszych wydarzeń Festiwalu Viva l’Italia (14-17 września 2017), obszernego przeglądu kultury, muzyki oraz tradycji włoskich, promowanego i goszczonego przez Instytut w jego siedzibie przy ul. Grodzkiej 49 w Krakowie.
Sztuka Angeliniego opiera się na dwóch fundamentalnych elementach charakteryzujących dużą część jego twórczości: materia jako tożsamość, „dualizm” jako klucz. Chodzi o płótna zrealizowane w różnych stylach i różnymi technikami i prezentowane po dwa, według relacji nie zawsze (a nawet rzadko) od początku zdefiniowanych, które powodują, że temat „pary” rozpływa się wśród wzajemnych odniesień między obiektami, rzucając wyzwanie ciekawości i wrażliwości obserwatora. Fil rouge (wątek przewodni) za każdym razem zmienia się, to kryjąc się, to odkrywając: raz jest to użyty materiał, raz forma wyrazu, raz kolor. Całość daleka jest od ryzyka powagi, banalnej i bezkrytycznej. Inspiruje się raczej zasadą lustrzanego odbicia, które sugeruje, ale nie powtarza, zapoczątkowuje dialektykę, ale niczego nie przyjmuje za ostateczne. W tym procesie „rozdwojenia”, zawsze nowym, bo i obserwator uczestniczy w nim w aktywny sposób, element materialny jest często decydujący, jeśli nie wręcz identyfikujący.

Kurator - Raffaella Salato
Powrót