Marek Sobczyk - Kino

17 czerwca - 09 lipca 2019


Obraz kinowy opiera się na iluzji ruchu nieruchomych obrazów, liczy się iluzja. Słowo „Kino” mówi: kinetyka, ruchome obrazy, tworzące iluzję ruchu: oglądasz ruch, nie obraz (czasami obraz – pojedynczy fotos), dodatkowo montaż tworzy iluzję oglądania: widzisz tylko to i w taki sposób, jak ci zmontują; nie-uczestniczenie i przemoc w miejsce uczestniczenia i obrazu, i widza w kulturze.

Obraz malarski to obraz nieruchomy, do wielokrotnego oglądania, odczytywania, nie ma w tym iluzji. W projekcie Kino obraz malarza staje się polem przedstawiania, konfrontowania mieszczących się przedstawień-obrazów, wyobrażania, mnożenia obrazów. Nie ma pomiędzy obrazem malarza i zawartymi w nim obrazami-przedstawieniami efektu kinowego – iluzji ruchu i iluzji oglądania. Mimo, że obraz i mieszczące się w nim obrazy są uruchamiane w oczach–w mózgach–w słowach: obrazy przeglądane, obrazy dodawane „pomiędzy”, wertowane, tasowane, pozostają nieruchome. Słowo „Kino”: nie-kinetyka, nie-iluzja, jest marzeniem malarza o uczestniczeniu i obrazu, i widza w kulturze.

 

[opis wystawy]


Galeria prac


Powrót