Martta Węg - Spotkania

01 czerwca - 14 czerwca 2017


Po cyklach obrazów Podróże i Spacery przyszedł czas na Spotkania, co wydaje się być naturalną koleją rzeczy, bo przecież spotkania są konsekwencją naszych spacerów i podróży. Te Spotkania są malarską formą dialogu ze światem, z ludźmi i naturą i powstały z potrzeby ciągłego odkrywania drugiego człowieka, a także z ciekawości samej siebie. Czasem bowiem bohaterką tych spotkań jest sama autorka, ale częściej chowa się za kulisami - obserwuje i jest cichym świadkiem czyichś relacji, sytuacji, w których nie tylko spotykają, ale i na nowo odnajdują się ludzie.
To spotkania czasem radosne, kiedy indziej pełne refleksji. Sama nie wiem, które z nich lubię najbardziej....
Wszystkie są mi bliskie. Każdy dzień, każdy czas przynosi mi inny pomysł na spotkanie w obrazie -
powiedziała Martta Węg.
Powrót