Mikołaj Biberstein - Wystawa Światowa

21 kwietnia - 14 maja 2017


Wystawa jest efektem warsztatów, które Mikołaj Biberstein przeprowadził sam ze sobą, rozszczepiając jaźń i wcielając się w role wyimaginowanych uczestników. Warsztaty dotyczyły projektowania pawilonu na wystawę EXPO. Biberstein poszukiwał uniwersalnej formy zgodnej z aktualnymi trendami politycznymi i gospodarczymi, która odzwierciedlać ma światowe nastroje nacjonalistyczne, zakusy totalitarne, rosnącą dumę narodową.
Powrót