Mikołaj Dziekański - Transform

07 grudnia - 04 stycznia 2018


Tytuł w dosłownym tłumaczeniu jest przemianą, a może, co wydaje mi się jeszcze trafniejszym określeniem - przeistaczaniem. (...) Mikołaj Dziekański to malarz trawiony potrzebą redefiniowania utrwalonych symboli i znaków. Z przekorą oddaje się pasji nadawania nowego znaczenia przedmiotom zużytym i utrwalonym motywom. Efektem tych zmagań są często wielkiej urody prace powstałe z odzyskanych materiałów. Ten recycling artystyczny budzi mój szczery podziw i z radością oglądam kolejne powstałe w tym procesie dzieła.

Kurator Galerii Bardzo Białej - Tomasz Milanowski
Powrót