Piotr Janik - Fotografie

04 października - 30 listopada 2008


Wystawa poświęcona jest Piotrowi Janikowi, twórcy należącemu w latach 50.-70. do Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. Piotr Janik był związany z GTF i tworzył w nim od samego początku, wspólnie z nestorami fotografii, którzy przybyli do Gliwic ze Lwowa. Sam Janik przyjechał do Gliwic z Zakopanego, gdzie pracował w sławnym przedwojennym zakładzie fotografii Henryka Schabenbecka. Piotr Janik uważany był za mistrza technik fotograficznych. W jego twórczości odnajdujemy doskonałe prace z kręgu neorealizmu, abstrakcjonizmu, a także reportażu fotograficznego.

W tym czasie organizował  tematyczne wystawy swoich fotografii. Prace artysty wystawiano również w wielu galeriach na całym świecie, m.in. w Anglii, Austrii, Argentynie, Japonii, Brazylii, Kanadzie, USA. Fotograf był laureatem licznych nagród na szczeblu  międzynarodowym i ogólnopolskim. W 1961 roku zdobył złoty medal na Wystawie Międzynarodowej  w Tokio, a rok później został uhonorowany złotym medalem na Wystawie Międzynarodowej Fotografii Artystycznej w Wenecji.

Prace Piotra Janika, blisko związanego z Jerzym Lewczyńskim, Zofią Rydet i Zdzisławem Beksińskim również osadzone są w miejskiej rzeczywistości i przetwarzają ją w sposób anty-heroiczny. Widoki z okna pracowni, jej wnętrze, ulice w Gliwicach, dachy domów, podwórka stanowią podstawową materię budowania metafor u tego autora - zauważa Karolina Lewandowska. Rolę codzienności w twórczości Janika podkreśla także Adam Sobota. Krytyk dostrzega równocześnie prostotę, która charakteryzuje fotografie Janika. Okazuje się jednak, że ta prostota jest tylko pozorna. Obrazy te są bowiem bardzo starannie opracowane pod względem tonalnym. Karolina Lewandowska podkreśla również, że poprzez zwrócenie się ku temu, co banalne, fotografie Janika wpisują się w nurt ówczesnej epoki.


Wystawa w ramach III Gliwickiego Miesiąca Fotografii.


Powrót