Plac Centralny - wystawa konkursowa

06 listopada - 16 listopada 2017


W lipcu tego roku Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej placu Centralnego - fragmentu placu Defilad pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki, przyszłymi budynkami Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa, planowaną zabudową na południe od osi ul. Złotej oraz ulicą Marszałkowską. Nazwa „plac Centralny” została wprowadzona na potrzeby konkursu w celu odróżnienia dyskutowanego obszaru od placu Defilad, który zajmuje znacznie większy teren.

Jak zaznaczają organizatorzy, ze względu na historyczną rolę i znaczenie Placu w świadomości społecznej, oraz jego centralne położenie w mieście, przyszła forma Placu wymaga pogłębionych studiów i społecznego udziału w projektowaniu. Będzie temu służył niniejszy konkurs architektoniczny. Połączy on szukanie wizji wysokiej jakości przestrzeni publicznej - prace konkursowe - z konsultacjami społecznymi nagrodzonych projektów, co w efekcie negocjacji z nagrodzonymi zespołami doprowadzi do wyłonienia wykonawcy projektu placu.

Decyzja jury konkursowego, które wskaże pięć najlepszych koncepcji, zostanie ogłoszona 6 listopada w trakcie trwania festiwalu Warszawa w budowie poświęconego historii, teraźniejszości i przyszłości placu Defilad. Od tego dnia wszystkie prace konkursowe będzie można obejrzeć na wystawie w Pałacu Kultury i Nauki, w Sali Kruczkowskiego. W ramach programu konsultacji społecznych, warszawiacy będą też mieli okazję nawiązać dialog z organizatorami konkursu oraz wyrazić swoje opinie na temat nagrodzonych propozycji. Konsultacje w formie publicznej dyskusji zamkną drugi etap postępowania. W trzecim etapie odbędą się negocjacje z ich autorami, z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych, zakończone wskazaniem zwycięskiej pracy.
Powrót