RAJZA '45 - Podróż jako przemiana w sztuce Andrzeja Wróblewskiego

17 lutego - 17 lutego 2017


Ostatni z wykładów Jana Michalskiego o twórczości Andrzeja Wróblewskiego dotyczy podróży i przemiany. Podróż to kluczowy, dynamiczny aspekt sztuki AW. Zwykle wiąże się z przemianą - jest to zatem nie byle jaka podróż. Z przemianą łączą się wizje i sny. Wszystkie te znaki życia psychicznego zostaną omówione w wykładzie, którego punktem wyjścia będzie „rajza” młodego artysty po Polsce w 1945 roku, opisana w Pamiętniku samobójcy. „Pamiętnik” poddany zostanie analizie filologicznej, a próby samobójcze jego autora będą objaśnione w sposób nieoczywisty. Jaki był ich cel? Wczesna twórczość Wróblewskiego zostanie ukazana równolegle do jego rozwoju duchowego. Wiele obrazów, jak Szofer niebieski, czy Nowokupiony samochód, otrzyma nową interpretację. Wykład zakończy refleksja na temat człowieka kosmicznego i przesłania sztuki Andrzeja Wróblewskiego.

 

R.S.V.P. do 16 lutego - telefonicznie lub mailowo
Powrót