Slavs and Tatars - Usta usta

26 listopada - 19 lutego 2017


Pierwsza w Polsce przeglądowa wystawa grupy Slavs and Tatars - artystów, którzy swoją tożsamość przestrzennie i kulturowo określają w obszarze na wchód od byłego Muru berlińskiego i na zachód od Wielkiego Muru chińskiego.
Slavs and Tatars łączą wątki przeplatające się w kulturze, historii i językach całego tego regionu. Prace grupy niezależnie od tego czy są to obiekty, działania performatywne, czy też przybierają formy publikacji - operują precyzyjnie konstruowanymi figurami retorycznymi. Przekształcanie figur myślowych, werbalnych i wizualnych jest u artystów bardzo swoistą pracą tłumaczenia nie tylko pomiędzy różnymi kulturami, ale również pomiędzy różnymi domenami wiedzy i życia, jak i pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Jednocześnie umożliwia przenoszenie pojęć, słów, obrazów z jednej kultury do drugiej oraz w pole sztuki współczesnej.
W tytule wystawy nazwa metody resuscytacji zostaje przekształcona w figurę złączenia i wymiany. Są one celem działań grupy od momentu jej założenia dziesięć lat temu. Wystawa prezentuje wybór prac z pięciu cyklów rozwijanych w tym okresie: regiony bytu (regions d’etre), władza podstawiania (the faculty of substitution), przyjaźń narodów (friendship of nations), porywając góry (kidnapping mountains), polityka kiszenia (pickle politics). Te główne wątki twórczości przeplatane są tak, aby prowokować nowe sensy. Wystawa stanowi w tym względzie rozwinięcie praktykowanych przez grupę od początku strategii: odczytywania, słuchania i performowania.

 

Kurator - Jarosław Lubiak
Powrót