Sławomir Marzec i Tomasz Zawadzki - Obrazy

16 marca - 29 marca 2018


Na wystawie zobaczymy najnowsze prace artystów, którzy w odmienny sposób aktualizują w ponowoczesnym kontekście tradycje konstruktywizmu, konceptualizmu, ale i szeroko pojętego malarstwa abstrakcyjnego.
Powrót