Surface | Płaszczyzna

05 sierpnia - 10 września 2017


Należy pamiętać, że obraz - zanim stanie się koniem bojowym, aktem czy anegdotą - stanowi zasadniczo płaszczyznę pokrytą kolorami dobranymi według pewnego porządku - ponad sto lat temu upominał Maurice Denis.
Malarstwo od początku uwikłane jest w konflikt płaszczyzny z trójwymiarem. Świadome swej odmienności od świata przez wieki kształciło środki, aby braki skompensować, po czym u szczytu imitacyjnych możliwości porzuciło tę misję
na rzecz dojrzałej samodzielności.
Płaszczyzna - punkt wyjścia, czy może raczej cel? Przynależna obrazowi właściwość, czy ograniczenie, które należy przekroczyć?
Powrót