Świadomość lalki - Teatr form Jadwigi Mydlarskiej-Kowal

10 lutego - 22 kwietnia 2018


Ostatnie dekady XX wieku przyniosły nowy etap w rozwoju sztuki lalkarskiej, coraz silnej zaznaczała się w teatrze tendencja do partnerskiego traktowania laki i aktora. Wśród twórców, którzy zreformowali polską scenę lalkową, szczególne miejsce zajmuje Jadwiga Mydlarska-Kowal, łącząca w swoich projektach plastyczną ekspresję lalek ze zróżnicowaną konstrukcją dostosowaną do poszczególnych realizacji.

Związana była przede wszystkim ze sceną Wrocławskiego Teatru Lalek, która za sprawą spektakli realizowanych w jej scenografii zyskała nowatorski, a zarazem charakterystyczny wyraz. Była artystką o niezwykłej wyobraźni i wielu zainteresowaniach - współpracowała z Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu, projektowała stroje, rysowała, zajmowała się scenografią w teatrach lalkowych i dramatycznych. Niezależnie od miejsca realizacji prace Jadwigi Mydlarskiej-Kowal cechowała niezwykła ekspresja rysunku i wyrafinowana stylistyka przesycona ironią i symboliką śmierci - tematem szczególnie często przywoływanym w jej projektach. Była zdania, że za pomocą scenografii w teatrze można wyrazić przestrzeń nieodwołującą się do realnego świata, będącą natomiast odbiciem psychiki postaci, przejawem ich podświadomości w świecie materii.

Wystawa prezentująca prace Jadwigi Mydlarskiej-Kowal została podzielona na dwie przestrzenie, z których jedna pokazuje działania artystki w teatrach lalkowych, druga - jej twórczość związaną z przedstawieniami na deskach teatrów dramatycznych. Ekspozycja dotycząca realizacji lalkowych prezentuje najbardziej znaczące dokonania scenografki w tej dziedzinie, począwszy od jej pierwszych realizacji we Wrocławskim Teatrze Lalek, aż do nieukończonego przedstawienia Córka Króla Mórz. Rozwój i przemiany, jakim podlegała polska scena lalkowa, pokazane zostały na wystawie poprzez transformacje zaprojektowanych przez Jadwigę Mydlarską-Kowal lalek. Eksperymenty twórcze artystki dotyczyły bowiem nie tylko samej scenografii widowiska, ale i odmiennych sposobów prowadzenia lalki i łączenia planu lalkowego z tzw. planem żywym, zarówno w sferze działań aktorskich, jak i rozwiązań plastycznych.


Kurator - Sylwia Ryś
Powrót