Sztuka lat 80. XX wieku z kolekcji Galerii 72

18 maja - 30 sierpnia 2017


Dział Sztuki Współczesnej i Galerii 72  Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie przygotował kolejną odsłonę swych bogatych zbiorów  polskiej sztuki powojennej. Na pokaz składa się blisko setka obiektów z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, form przestrzennych. Wyszły one spod ręki siedemdziesięciu jeden autorów, z których dwudziestu sześciu nie ma już wśród nas. W grupie artystów nieżyjących znaleźli się klasycy rodzimej awangardy: Jan Berdyszak, Jerzy Bereś, Andrzej Dłużniewski, Wanda Gołkowska, Jerzy Grabowski, Zdzisław Jurkiewicz, Stefan Krygier, Józef Łukomski, Jadwiga Maziarska, Kazimierz Ostrowski, Janusz Przybylski, Józef Szajna, Henryk Stażewski, oraz najbliższy nam - Kajetan Sosnowski - założyciel chełmskiej Galerii 72.
Wystawa stara się nie tylko przypomnieć atmosferę napięcia i intensywności przeżyć, które przed ponad trzydziestu laty były udziałem naszych twórców, ale również przedłożyć różnorodność postaw artystycznych, mających wówczas miejsce. Nawiązania do doświadczeń dziejowych tamtej burzliwej w naszych warunkach dekady, przybierały najczęściej zapis o charakterze figuratywnym. Znacząca jednak część chełmskiej kolekcji mieści prace dotykające obszaru samej sztuki. Można odnieść wrażenie, że dedykowanie się rozważaniom i nowatorskim koncepcjom z pogranicza geometrii układów, dynamiki linii, bogactwa struktur, złożoności reliefowych opracowań, skupienie uwagi na badaniu natury światła i koloru, wnosiło nie tylko poczucie wolności myśli, ale uwalniało od wyczerpujących często zmagań z wizją przygnębiającej powszedniości.
Dla pełniejszego obrazu tamtego dziesięciolecia pokaz uzupełniony został o prace ze zbiorów  Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (prace Jana Dobkowskiego), Kolekcji Rodziny Kajetana Sosnowskiego, a także pracowni samych artystów - pedagogów warszawskiej ASP oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.
W sierpniu tego roku przygotowana zostanie druga odsłona chełmskich zbiorów dokumentujących lata osiemdziesiąte XX wieku, którą dopowiedzą - mieszczące się w tej kolekcji - prace artystów z zagranicy.


Kuratorzy - Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
Powrót